Deze actie is inmiddels afgelopen. Aanmelden is niet meer mogelijk.

telefoon

In het jaar 2016 heeft Right4Consumer namens diverse consumenten een claim ingediend bij een telefoonprovider. Deze claims zijn momenteel nog in behandeling. Het is niet meer mogelijk je aan te melden bij Right4Consumer.

Hieronder volgt de originele tekst van de actie.

 

Heb jij ooit een gratis toestel (zoals een smartphone) gehad in combinatie met een abonnement? Dan heb je waarschijnlijk te veel betaald en heb je recht op honderden euro’s terug van je telecomprovider! Dat heeft de Hoge Raad, de hoogste Nederlandse rechter, bepaald. Het maakt niet uit of je bij KPN, Vodafone, T-mobile of een andere provider zit. Alle abonnementen die je vanaf 2011 hebt afgesloten tellen mee. Meld je direct aan als je geld terug wilt van je provider. Check wel even de voorwaarden hieronder of rechts op deze pagina. Meer info. Ook als je een aanbetaling hebt gedaan voor je telefoon bij het afsluiten van het abonnement, kun je meedoen met deze actie.

LET OP: om belangenconflicten te voorkomen staat aanmelding niet open voor medewerkers of opdrachtnemers van telecomproviders. Met het doorgeven van je gegevens verklaar je uitdrukkelijk dat de aanmelding geen verband houdt met werkzaamheden voor een telecom provider.

 

Voorwaarden om geld terug te krijgen
1. Je bent consument
2. Je hebt een telefoontoestel bij je abonnement ontvangen
3. Je hebt het telefoontoestel in eigendom gekregen, dus geen huur- of leasetoestel
4. Je hebt je abonnement tussen 1 januari 2011 en 31 december 2015 afgesloten

Wat gebeurt er nadat ik me aanmeld?
Je krijgt een bevestiging van je aanmelding en we gaan aan de slag voor je. Wel hebben we nog aanvullende gegevens nodig zoals een kopie van je telefooncontract of het aanvraagformulier.

Heb je deze gegevens al bij de hand? Ga dan meteen naar de volgende stap: aanvullende informatie en kopie telefooncontract. Des te sneller kunnen wij je contract controleren en de vordering voor je instellen bij je provider.

Na ontvangst van je aanvullende gegevens maken we een inschatting van het bedrag dat je terug kunt krijgen en melden we de vordering bij je provider aan. Daarmee stuiten we een eventuele verjaring van je claim. Daarna proberen we met een voorstel voor jou te komen. Jij bepaalt vervolgens zelf of je instemt met het voorstel of niet.

Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens
De bescherming van jouw persoonsgegevens is van hoogste belang voor Right4Consumer. Wij informeren je daarom graag over hoe wij met je gegevens omgaan. Right4Consumer verwerkt en gebruikt jouw persoonlijke gegevens op een correcte manier en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Persoonlijke informatie 
Wij vragen bepaalde persoonlijke gegevens van je om je goed van dienst te kunnen zijn. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Om je te infomeren over je claim(s) en de voortgang ervan;
  • Om je op de hoogte houden van onze activiteiten;
  • Om je goed van dienst te kunnen zijn wanneer je contact – op welke wijze van ook – met ons hebt; en
  • Om voor jou de met jou gesloten overeenkomsten uit te voeren.

Delen van persoonsgegevens met derden
We delen je gegevens alleen met jouw toestemming met derden.